Vår historia

Vår historia

Det började med två bröder som behövde var sin ny båt ...  

Generationers erfarenhet och modern teknik går hand i hand.

Sjöfartstraditionerna på Kållandsö sträcker sig långt tillbaka i tiden. Under första halvan av nittonhundratalet hörde ett stort antal skutor hemma på ön.


I början på 1930-talet behövde två bröder, Gustav och Oskar Jonsson, var sin ny båt. De beslöt sig för att bygga dem själva med sina söners hjälp på vintrarna när seglationen låg nere. Det blev totalt tre skutor som sjösattes i Noreviken väster om Trelle.


1941 började Oskar Jonsson och hans söner bygga en torrdocka i Trelleviken. Den blev i sin första utformning färdig 1945 och har sedan dess förstorats i omgångar. Oscar Jonssons torrdocka kom alltså till som ett komplement till seglationsverksamheten och eftersom efterfrågan var stor växte verksamheten.


Vid den här tiden var det fortfarande trä som var aktuellt som byggnadsmaterial. Varvets första nybygge hette Trellevik och byggdes 1950 på järnspanten från den skrotade Östergötland. Järnet kom liksom elsvetsningen in med det andra nybygget, Trellefjord, en tankbåt på 280 ton som levererades 1954. Detta inledde en period som dominerades av nybyggnation av tankbåtar och bunkerbåtar.


Varvet övertogs 1960 av Oskars söner Harry och Valter och blev Bröderna Jonssons torrdocka. Efterfrågan på tankbåtar var stor vid den här tiden och verksamheten ökade. Valter Jonsson dog 1973 och Harry drev därefter Trellevarvet Jonsson & Co. Bland annat byggdes flera fiskefartyg. Två missionsbåtar byggdes om: Stornes som blev Elida 1980 och Tellef som byggdes om till Shalom 1987.


Harry överlät 1987 verksamheten till Valters söner Per och Samuel vilka tillsammans med brodern Tomas sedan 1990 äger och driver Kållandsö Varv AB. För att kunna docka in större fartyg byggde bröderna ut torrdockan i etapper under åren 1996–1997. Detta innebar att portens bredd ökade från 8 till 13,7 meter och att dockans dimensioner i övrigt medger dockning av fartyg upp till 80x13 meter. Den nya dockporten tillverkades innan det gamla fundamentet sprängdes bort.

Under 2008 levererades varvets nybygge nr. 25, transportfärjan Amanda, till Göteborgs Skärgårdsgods på Vrångö.